Батински зеленчуци - екологично, високоефективно производство! Качествен и вкусен продукт от село Батин, община Борово. Купете веднъж и ще забравите за останалите!

Собствено производство на плодове и зеленчуци от собствен разсад. Производство на пресни салати, краставици, дини и пъпеши.

Нашите оранжерии

Да възродим родното с любов!

В този глобализиран свят регионалното, местното става все по-желано и търсено. Защо?

То е произведено наблизо до мястото, където живеем, с усилията и труда на хората от района, за които често това е единствен поминък.

Купувайки местни стоки - мед, плодове и зеленчуци, млечни и месни продукти - подкрепяме техните усилия, регионалната икономика, възраждаме любовта към природата и селото, за един по-хармоничен и природосъобразен живот.

За един човек най-здравословни и необходими са регионалните и сезонни продукти от района, където пребивава. Биологично така сме закърмени.

„БАТИН ИНВЕСТˮ ЕООД е бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.073-6632-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19ˮ.

 

Главна цел по проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро- и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Общата стойност на проекта е 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало на изпълнението на проекта: 04.08.2020г.

Край на изпълнението на проекта: 04.11.2020г.

WordPress Theme built by Shufflehound. 2019 - 2023 © Батин Инвест - Всички права запазени!